پرسش های متداول

متداول ترین پرسش های کاربران ایران ماوا

مطالعه شرایط و قوانین

ابتدا از طریق لینک شرایط و قوانین اجاره از ضوابط حاکم بر واحدها مطلع گردید.

ارسال اطلاعات رزرو

لطفا شماره 09101987270 را در گوشی خود ذخیره نموده و چهار مورد تاریخ ورود، مدت اقامت، تعداد نفرات و منطقه مورد نظر را از طریق تلگرام و یا واتساپ برای ما ارسال فرمایید.

ارسال تصاویر واحدهای مناسب توسط اپراتور

پس از دریافت اطلاعات ارسالی در گام پیش توسط اپراتور، تصاویر واحدهای مناسب با این شرایط برای شما ارسال می گردد.

تایید واحد معرفی شده توسط مسافر

در این گام شما با توجه به شرایط دلخواه خود، بودجه و … می توانید واحد مناسب را انتخاب نموده و برای ما ارسال نمایید.

واریز بیعانه و ارسال فیش واریزی به تلگرام

در این گام شما می بایست فیش واریزی را به منظور تایید نهایی به تلگرام اپراتور ارسال فرمایید.

ارسال آدرس واحد و شماره تماس مسئول تحویل واحد

در این گام آدرس دقیق واحد و شماره تماس مسئول تحویل آن برای شما ارسال گردیده که می توانید برای تحویل، با ایشان هماهنگی فرمایید.

فهرست