قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

1- تار نمای ایران ماوا تابع شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- به هیچ عنوان امکان اجاره ساعتی یا برای تولد و دورهمی نمی باشد.

3- هنگام تحویل واحد ها، مدارک کامل احراز هویت اعم از شناسنامه و مدارک محرمیت لازم می باشد.

4 واحدهای مذکور امکان میهمان آوردن ندارند.

5-ساعت تحویل واحدها 2 بعد از ظهر و زمان تخلیه 12 ظهر می باشند.

6- شزایط کنسلی بستگی به نطر میزبان متغیر می باشد ، لطفا در زمان رزرو از شرایط کسلی جویا شوید.